Odejść z Omelas albo trzeci rodzaj antyutopii, część 1

Wtedy jeden z nich, Kajfasz, będący arcykapłanem tego roku, przemówił do nich: „Wy niczego nie pojmujecie. Nie rozumiecie, że lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród, niż żeby cały naród zginął” -Ewangelia wg. Św. Jana [11, 49-51]- Jednostka – zerem, jednostka – bzdurą! -Władimir Majakowski- Potrzeby większości przeważają nad potrzebami mniejszości lub jednostki -Mr. Spock-[…]