21. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY ETIUDA&ANIMA: MIĘDZY TRADYCJĄ A ANACHRONIZMEM

Etiuda&Anima jest festiwalem wiernym tradycji pod wieloma względami. Nie tylko stanowi najstarsze w Polsce filmowe wydarzenie prezentujące osiągnięcia studentów szkół z całego świata, ale i niezmiennie trwa przy obranej przed laty repertuarowej strategii. Oprócz konkursu filmów animowanych i krótkometrażowych w repertuarze można znaleźć również liczne pokazy specjalne i warsztaty, a artystki i artyści z całego[…]