p o c z ą t e k o n i e c

Maria Śmiszek  p o c z ą t e k o n i e c czyli cykl o poezji wizualnej malowane słowa, malowane sensy rzecz o Dróżdżu, który wybitnym konkretystą był                                              Na początku było słowo, a słowo stało się kształtem. Swój pomysł na wizualizację słów mianował Stanisław Dróżdż pojęciokształtem. Dopiero po zrealizowaniu kilku wystaw[…]