Chwytanie prawdy, chwytanie chwili. Henri Cartier-Bresson a cinéma direct

Henri Cartier-Bresson Około roku 1958 w filmie dokumentalnym nastąpiła rewolucja w sposobie obrazowania rzeczywistości. Katalizowana przez nowe technologie, umożliwiające w łatwy sposób synchroniczne nagrywanie dźwięku i obrazu w plenerach, swój początek miała w Kanadzie. Jej źródłem były fotografie i poglądy Henri-Cartier Bressona. Fotografia od samego początku swojego istnienia utrwalała życie uliczne i, ujmując to nieco[…]

Nowa technologia, nowy realizm. Filmy Morrisa Engela

Mały uciekinier (1953, reż. Morris Engel, Ruth Orkin, Ray Ashley) Pod koniec lat 50. François Truffaut i John Cassavettes odegrali kluczowe role w nowofalowym przełomie w kinie światowym. Obaj jednak zgodnie przyznają, jak bardzo zadłużeni są u Morrisa Engela, który swym nowatorskim podejściem do produkcji zainspirował kolejne pokolenia twórców. Historia zna przypadki twórców, którzy dzięki[…]

Obserwacja w fabule. Sposób na kino Michela Brault

Geneviève (1965, reż. Michel Brault) Mariaż technik dokumentalnych i fabularnych może przynieść niecodzienne efekty. Dwa wczesne dzieła Michela Brault, Le temps perdu i Geneviève pokazują, w jaki sposób takie połączenie pomaga przybliżyć się do filmowych postaci.