Demon dwugłowy. Pomiędzy Freudem a Hitchcockiem

Demon (2015, reż. Marcin Wrona) Dla tych, którzy o Demonie (2015) chcą myśleć jako o klasycznym horrorze lub historycznym dreszczowcu, gatunkowy synkretyzm filmu Wrony z pewnością skomplikuje jego ocenę. Warto przyjrzeć się temu, co wnosi owa hybrydyczność i jaką pełni funkcję. Poza kluczową tajemnicą, która wychodzi na jaw w trakcie wesela Piotra (Itay Tiran) i[…]