Ja, moja rodzina i ja. Osobiste dokumenty Caveha Zahediego

Caveh Zahedi sportretowny w animowanym techniką rotoskopii filmie Richarda Linklatera Życie świadome (Waking Life, 2001) W I Don’t Hate Las Vegas Anymore (1994) Caveh Zahedi stwierdza: „Nie lubię filmów dokumentalnych”. Z pewnością jest to jeden z powodów, dla których bezcześci on w swoich realizacjach największą świętość tradycyjnej dokumentalistyki – postulat obiektywizmu. Ostentacyjnie kieruje obiektyw kamery[…]