Watchmen – bohater zdemitologizowany

Watchmen: Strażnicy (2009, reż. Zack Snyder) Wydany w 1986 roku komiks Alana Moore’a Strażnicy jest uznawany za jedno z ważniejszych dzieł w swoim nurcie. W magazynie Time został określony jako „wspaniała pożywka dla wyobraźni, […] przebudowująca komiksowe schematy, aby stworzyć tajemniczą, dystopijną [sic!] historię”. Nic dziwnego – lata 80. były schyłkiem brązowej ery komiksu superbohaterskiego.[…]

Apokalipsa urzeczywistniona

Apokalipsa urzeczywistniona. Tobenai chinmoku (1966) Kazuo Kurokiego   By poddać się defetyzmowi czy katastroficznemu myśleniu, niepotrzebne są wcale ani enigmatyczne przepowiednie, ani kalendarze, karmiące współczesne paranoje. Historia XX wieku sugestywnie udowodniła, że ludzkość dąży ku samozagładzie. Pomimo że nie otwarto siedmiu pieczęci i nie odezwały się trąby, II wojna światowa skonkretyzowała rozumienie profetycznych fragmentów Biblii:[…]