Kechiche’a Kwiaty Zła

Życie Adeli (2013, Abdellatif Kechiche) W głośnym Życiu Adeli (2013) Abdullatif Kechiche mówi językiem wielkich Francuzów: Baudelaire’a i Lacana. Cielesność i witalizm łączą się tu w reprezentacji miłości dwóch młodych kobiet, odrywając ją jednocześnie od utrwalonego w sztuce wysokiej mistycyzującego paradygmatu.