DLA AUTORÓW

„16 mm” zaprasza do współpracy!

CALL FOR PAPERS Nr 46 HOLLYWOOD

Tematem kolejnego numeru jest Hollywood – rozumiane zarówno jako Hollywood współczesne i historyczne, geograficzna lokalizacja, pewien typ kina czy po prosto blask i blichtr amerykańskiej kinematografii ze wszystkimi jasnymi i mrocznymi stronami. Na teksty czekamy do 8 grudnia.

Przykładowe obszary tematyczne:

– przyglądanie się motywom i stereotypom żywym zarówno w klasycznym jak i współczesnym hollywoodzkim kinie oraz ich ewolucji przez dekady

– współczesne spojrzenie na gatunki kojarzone z kinem hollywoodzkim: musical, western czy film gangsterski

– klasyki kina, które dziś już nie zachwycają lub wręcz budzą oburzenie

– sposoby ukazywania Hollywood przez inne kinematografie, ale także rozmaite oblicza jego autotematyzmu

– sylwetki reżyserek, producentek i scenarzystek robiących karierę w klasycznej erze Hollywood jak Dorothy Arzner, Lois Weber, Ida Lupino czy Joan Harrison

– retromania czyli wysyp filmów i seriali poświęconych złotej erze Hollywood

Oczywiście zachęcamy do zainspirowania się głównym tematem i nadsyłania swoich propozycji.

Wszystkie teksty prosimy przesyłać na adres  redakcja16mm@gmail.com. Forma dowolna (felieton, analiza, recenzja), a styl niekoniecznie naukowy. Teksty powinny liczyć ok. 6-10 tysięcy znaków (nie muszą dotyczyć tematu numeru), recenzje mniej – ok. 4-6 tysięcy.

Recenzje filmów, seriali i gier wideo można przesyłać na adres redakcji niezależnie od tematów numeru. Będą one redagowane i publikowane na bieżąco.

 

CALL FOR PAPERS Nr 47 BIEDA

Na teksty czekamy do 1 lutego 2022 roku

 

Autorów wszystkich tekstów prosimy o dostosowanie się do poniższych norm:

1. Teksty przysyłamy w formacie .doc lub .docx na podany powyżej adres.

2. Każdy tekst powinien zaczynać się od pogrubionego leadu – krótkiej zapowiedzi liczącej od 200 do 350 znaków.

3. W tekście kursywą zapisujemy tytuły książek, artykułów, rozdziałów, FILMÓW i innych utworów, wyrazy obce, motta, wiersze i rymowanki wyodrębnione z litego tekstu. W cudzysłów ujmujemy tytuły gazet i czasopism, cytaty, przytaczane wyrażenia oraz wyrazy i zwroty użyte w znaczeniu innym niż znaczenie podstawowe/neutralne stylistycznie.

4. Tytuły filmów, książek, artykułów itp., które ukazały się po polsku, podajemy wedle oficjalnego tłumaczenia. Pozostałe pozostawiamy w oryginale lub podajemy we własnym tłumaczeniu (nie podajemy angielskich tytułów, jeśli nie są to tytuły oryginalne).

5. Unikamy skrótów typu r., w., np., m.in., tj., tzw. na rzecz zapisu w pełnym brzmieniu. Piszemy „lata 60.”, a nie „lata 60-te”; podajemy pełne nazwy miesięcy; liczby i liczebniki zapisujemy słownie („piętnastu malarzy”, nie „15 malarzy”).

6. Każdy autor jest swoim własnym redaktorem merytorycznym i po napisaniu tekstu powinien zweryfikować zapis oraz odmianę nazwisk i tytułów (szczególnie obcojęzycznych).

7. Przekazanie nam tekstu jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad. Redakcja konsultuje wszystkie modyfikacje artykułów z autorami, choć zastrzega sobie również prawo do zmiany treści oraz tytułów nadsyłanych prac.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: redakcja16mm@gmail.com. Zachęcamy również do konsultowania w ten sposób propozycji tematów artykułów i recenzji.