DLA AUTORÓW

„16 mm” zaprasza do współpracy!

Tematem kolejnego numeru jest BLISKOŚĆ. Zachęcamy do jego swobodnej i twórczej interpretacji.

Do „16 mm” pisać może każdy. Na gotowe teksty czekamy do 10 marca – należy wysyłać je na adres redakcja16mm@gmail.com. Forma dowolna (felieton, analiza, recenzja), a styl niekoniecznie naukowy. Teksty powinny liczyć ok. 8-10 tysięcy znaków (nie muszą dotyczyć tematu numeru), recenzje mniej – ok. 4-6 tysięcy. Przyjmujemy teksty poświęcone dowolnemu zagadnieniu związanemu z kulturą audiowizualną, ze szczególnym uwzględnieniem filmów, seriali i gier wideo. Przyjmujemy także teksty w języku angielskim.

Recenzje filmów, seriali i gier wideo można przesyłać na adres redakcji niezależnie od deadline’ów dotyczących poszczególnych numerów. Będą one redagowane i publikowane na bieżąco.

Dodatkowo zachęcamy do przysyłania materiałów audiowizualnych o tematyce filmowej. Chcielibyśmy, aby współczesne formy, takie jak wideoeseje, montażówki, parodie czy recenzje audiowizualne również zagościły na łamach „16 milimetrów”, dlatego zapraszamy wszystkich zajmujących się tego typu działalnością do kontaktu z redakcją.

Autorów wszystkich tekstów prosimy o dostosowanie się do poniższych norm:

1. Teksty przysyłamy w formacie .doc lub .docx na podany powyżej adres. Prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów, limitów znaków i pozostałych wytycznych.

2. W załączniku prosimy o przesyłanie fotosów/kadrów z filmów stanowiących ilustrację do artykułu w formacie .jpg/.jpeg. Zdjęcie powinno mieć jak najlepszą rozdzielczość (wyszukiwarka Google grafika -> Narzędzia wyszukiwania -> rozmiar -> duże). Prosimy o oznaczenie zdjęcia, które powinno znaleźć się w nagłówku. Pozostałe kadry powinny zostać opatrzone numerem, do którego odnośnik znajdzie się w tekście, w wyznaczonym przez autora miejscu. Miejsce to powinno także zostać podpisane, według wzoru: tytuł (rok, reż.).
Zatem przykładowo: w tekście znajdzie się wstawka: Zdj.3 Mama (2014, reż. Xavier Dolan).
Tym samym odpowiednie zdjęcie załączone do maila powinno nosić nazwę: 3.jpg.

3. W treści maila należy zamieścić również tagi dotyczące przesłanego tekstu.

4. Każdy tekst powinien zaczynać się od pogrubionego leadu – krótkiej zapowiedzi liczącej od 200 do 350 znaków.

5. W tekście kursywą zapisujemy tytuły książek, artykułów, rozdziałów, FILMÓW i innych utworów, wyrazy obce, motta, wiersze i rymowanki wyodrębnione z litego tekstu. W cudzysłów ujmujemy tytuły gazet i czasopism, cytaty, przytaczane wyrażenia oraz wyrazy i zwroty użyte w znaczeniu innym niż znaczenie podstawowe/neutralne stylistycznie.

6. Tytuły filmów, książek, artykułów itp., które ukazały się po polsku, podajemy wedle oficjalnego tłumaczenia. Pozostałe pozostawiamy w oryginale lub podajemy we własnym tłumaczeniu (nie podajemy angielskich tytułów, jeśli nie są to tytuły oryginalne).

7. Unikamy skrótów typu r., w., np., m.in., tj., tzw. na rzecz zapisu w pełnym brzmieniu. Piszemy „lata 60.”, a nie „lata 60-te”; podajemy pełne nazwy miesięcy; liczby i liczebniki zapisujemy słownie („piętnastu malarzy”, nie „15 malarzy”).

8. Zachęcamy do wzbogacania tekstów multimediami (zdjęcia, filmy z portali typu YouTube, Vimeo, linki do stron internetowych), które uatrakcyjnią artykuły. Zdjęć prosimy nie wplatać w tekst, a przesyłać w osobnych plikach.

9. Każdy autor jest swoim własnym redaktorem merytorycznym i po napisaniu tekstu powinien zweryfikować zapis oraz odmianę nazwisk i tytułów (szczególnie obcojęzycznych). Autor powinien uwzględnić znaki diakrytyczne oryginału. Autor sprawdza też zgodność swojego tekstu z powyższymi punktami.

10. Przekazanie nam tekstu jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad. Redakcja konsultuje wszystkie modyfikacje artykułów z autorami, choć zastrzega sobie również prawo do zmiany treści oraz tytułów nadsyłanych prac.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: redakcja16mm@gmail.com. Zachęcamy również do konsultowania w ten sposób propozycji tematów artykułów i recenzji.