Aktualny skład redakcji

e-mail (Marta Snoch): redakcja16mm@gmail.com facebook (Marta Snoch): https://www.facebook.com/16milimetrow instagram (Karolina Szuba): https://www.instagram.com/16mm_magazyn/ od XI 2021 Skład redakcji: Marta Snoch – Studentka I roku studiów magisterskich Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach UJ. Autorka książki Wybrańcy – kino Luchino Viscontiego a twórczość literacka Thomasa Manna (Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź 2020), publikowała w „Pleografie”, „ArtPapierze”, „Ekranach” i „Fragile”. Kocha[…]

Poprzednie składy redakcji

od X 2020 Wojciech Tutaj Student filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach. Publikuje dla portalu Filmweb i Kultury Liberalnej. W swoich zainteresowaniach badawczych skupia się na kinie Azji, szczególnie kinematografii chińskiej. Wielki miłośnik festiwali filmowych, czeskiego poczucia humoru i podróży. Joanna Krygier Studentka filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach UJ. Pasjonatka kina, teatru i literatury.[…]