Transnarodowość niealternatywna

Pruska kultura (1908) Chociaż badania nad transnarodowością zdają się być stosunkowo nowe, to zjawisko to jest symptomatyczne dla XX wieku. W „polskiej kinematografii” jest obecne od samego jej początku. Wszak już pierwszy zachowany film powstały na ziemiach polskich, wówczas znajdujących się pod panowaniem trzech zaborców, posiadał większość właściwości, jakie współcześnie przypisuje się dziełom transnarodowym. Pruska[…]

Animacje bez stałego adresu. Tessa Moult-Milewska i ruchome obrazy

Kreatury (2015, reż. Tessa Moult-Milewska) Pozostaje wciąż wiele do powiedzenia na temat artystycznych kwestii związanych z tego typu filmem [sylwetkowym], jego przyszłością, czy wartością [artystyczną]. Ale ze spokojem pozostawiam te kwestie tym, których profesją jest zajmowanie się właśnie takimi problemami. Lotte Reininger, Nożyczki czynią kino, 1936 Międzygatunkowe parowanie się jest powszechną, umykającą uwadze praktyką w[…]