Shanghai on/off screen. No. 89 Shimen Road Shu Haolun

Szanghaj. Foto: Maja Korbecka Szanghaj jest często postrzegany jako spełnienie orientalistycznych marzeń o bogatej i zdegenerowanej metropolii Wschodu. Jaki jest efekt zderzenia rzeczywistego miasta z jego wyobrażeniem ekranowym? Jak wskazuje Harry H. Kuoshu w swojej książce Metro Movies. Cinematic Urbanism in Post-Mao China, filmy skupiające uwagę na przestrzeni miejskiej to zjawisko ostatnich 20 lat. Jak[…]