Transnarodowość niealternatywna

Pruska kultura (1908) Chociaż badania nad transnarodowością zdają się być stosunkowo nowe, to zjawisko to jest symptomatyczne dla XX wieku. W „polskiej kinematografii” jest obecne od samego jej początku. Wszak już pierwszy zachowany film powstały na ziemiach polskich, wówczas znajdujących się pod panowaniem trzech zaborców, posiadał większość właściwości, jakie współcześnie przypisuje się dziełom transnarodowym. Pruska[…]

Cyganie na polskim ekranie

Papusza (2013, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze) Są jedną z najliczniejszych mniejszości narodowych w naszym kraju. Mimo to, Polacy nie darzą ich zbytnią sympatią. Cyganie wciąż padają ofiarą stereotypów, których żadna ze stron nie próbuje przełamać. Ich postrzeganie możemy sprowadzić do dwóch bardzo wyrazistych wizerunków. Pierwszy jest niemalże całkowicie negatywny: uosabiamy postać Cygana z oszustem[…]