MĘSKI PUNKT WIDZENIA

Casanova Federico Felliniego (1976, Federico Fellini) Seks i prokreacja są ważnymi i nieodzownymi elementami życia ludzkiego. Kolejne wieki przynosiły jednak znaczące zmiany w postrzeganiu sfery seksualnej tak, że dzisiaj pozwala się już nam niemal na wszystko. Aby opisać ten erotyczny aspekt natury człowieka Jerzy Adam Kowalski wprowadził w swojej książce pojęcie homo eroticus. Kino z[…]