O mordowaniu gości słów kilka

Iga Łomanowska O mordowaniu gości słów kilka   W dużym domu z ogrodem mieszka piątka sympatycznych młodych ludzi. Są inteligentni, nieco zblazowani i bardzo liberalni. Kiedy więc pewnego dnia siadają do kolacji z prostackim kierowcą ciężarówki Zackiem – który w toku dyskusji okazuje się antysemitą, rasistą i prawicowym fundamentalistą – nieszczęście jest nieuniknione.