Audiowizualne światy

Z Pawłem Świerczkiem, doktorantem Uniwersytetu Śląskiego, zdobywcą wyróżnienia podczas XVI Konkursu o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka i współpracownikiem Ars Independent w Katowicach, znajdujemy odpowiedź na pytanie, które dręczy wielu, czyli co kulturoznawca może robić po studiach.