DLA AUTORÓW

„16 mm” zaprasza do współpracy!

CALL FOR PAPERS Nr 47 BIEDA

Pierwszy numer w 2022 roku poświęcamy trudnemu zagadnieniu, przed którym kino bynajmniej nie ucieka. Wizerunki biedy i ubóstwa związane były z filmem od jego początków. Wykorzystywane zarówno w hollywoodzkich bajkach powielających mit od pucybuta do milionera i wariacje historii o kopciuszku, jak i w kinie Nowej Rzeczowości Republiki Weimarskiej, brytyjskiej szkole dokumentu czy w powojennej włoskiej kinematografii. W „16mm” chcemy się przyjrzeć mechanizmom przedstawiania trudnej sytuacji ekonomicznej, reżyserom szczególnie związanym z tematyką poświęconą społecznym problemom, a także filmom, które w ciężkich czasach oswajają ciężką rzeczywistość i niosą rozrywkę, śmiech, pocieszenie.

Na teksty czekamy do 15 lutego 2022 roku.

Przykładowe obszary tematyczne:

– historia kina i ekonomia: jak zmieniała się światowa kinematografia w epoce wielkich kryzysów.

– estetyzacja biedy w kinie i jej przykłady

– sylwetki zaangażowanych społecznie twórców wczoraj i dziś: Jeana Renoira, włoskich neorealistów, Jean-Luca Godarda, Andrei Arnold, Braci Dardenne czy Kena Loacha.

– przedstawienie post transformacyjnej rzeczywistości lat 90. w polskim kinie

– śmiech jako remedium na niedostatek – komedie Vittorio de Siki, kino Charliego Chaplina, komediowy boom w polskim filmie lat 80.

– stereotypizacja ubóstwa w hollywoodzkiej kinematografii

Oczywiście zachęcamy do zainspirowania się głównym tematem i nadsyłania swoich propozycji.

Wszystkie teksty prosimy przesyłać na adres  redakcja16mm@gmail.com. Forma dowolna (felieton, analiza, recenzja), a styl niekoniecznie naukowy. Teksty powinny liczyć ok. 6-10 tysięcy znaków (nie muszą dotyczyć tematu numeru), recenzje mniej – ok. 4-6 tysięcy.

Recenzje filmów, seriali i gier wideo można przesyłać na adres redakcji niezależnie od tematów numeru. Będą one redagowane i publikowane na bieżąco.

CALL FOR PAPERS Nr 48 ZWIERZĘTA

Na teksty czekamy do 21 marca 2022 roku

Autorów wszystkich tekstów prosimy o dostosowanie się do poniższych norm:

1. Teksty przysyłamy w formacie .doc lub .docx na podany powyżej adres.

2. Każdy tekst powinien zaczynać się od pogrubionego leadu – krótkiej zapowiedzi liczącej od 200 do 350 znaków.

3. W tekście kursywą zapisujemy tytuły książek, artykułów, rozdziałów, FILMÓW i innych utworów, wyrazy obce, motta, wiersze i rymowanki wyodrębnione z litego tekstu. W cudzysłów ujmujemy tytuły gazet i czasopism, cytaty, przytaczane wyrażenia oraz wyrazy i zwroty użyte w znaczeniu innym niż znaczenie podstawowe/neutralne stylistycznie.

4. Tytuły filmów, książek, artykułów itp., które ukazały się po polsku, podajemy wedle oficjalnego tłumaczenia. Pozostałe pozostawiamy w oryginale lub podajemy we własnym tłumaczeniu (nie podajemy angielskich tytułów, jeśli nie są to tytuły oryginalne).

5. Unikamy skrótów typu r., w., np., m.in., tj., tzw. na rzecz zapisu w pełnym brzmieniu. Piszemy „lata 60.”, a nie „lata 60-te”; podajemy pełne nazwy miesięcy; liczby i liczebniki zapisujemy słownie („piętnastu malarzy”, nie „15 malarzy”).

6. Każdy autor jest swoim własnym redaktorem merytorycznym i po napisaniu tekstu powinien zweryfikować zapis oraz odmianę nazwisk i tytułów (szczególnie obcojęzycznych).

7. Przekazanie nam tekstu jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad. Redakcja konsultuje wszystkie modyfikacje artykułów z autorami, choć zastrzega sobie również prawo do zmiany treści oraz tytułów nadsyłanych prac.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: redakcja16mm@gmail.com. Zachęcamy również do konsultowania w ten sposób propozycji tematów artykułów i recenzji.