DLA AUTORÓW

„16 mm” zaprasza do współpracy!

CALL FOR PAPERS Nr 50 PARYŻ

Specjalny 50 numer „16 milimetrów” pragniemy poświęcić miastu, które tradycyjnie wiążemy z narodzinami kina, ale także miejscu, które przez laty budowało swoją filmową reputację miasta kochanków, wielkich artystów, szalonych musicali i przede wszystkim kinofilii spod znaku francuskiej Nowej Fali. Zapraszamy Was do przesyłania tekstów pokazujących różne oblicza Paryża – zarówno we francuskim jak i światowym kinie. Wizerunki Paryża realnego i wyobrażonego, jego zarówno brzydkich jak i pięknych stron.
 
„Gdy raz mieszkało się w Paryżu, nie można mieszkać potem nigdzie indziej, nawet w Paryżu” – John Ashbery za Enrique Vila-Matas
 
Przykładowe tematy:
– „Paryż widziany przez…” – czyli jak światowa kinematografia patrzy na Paryż
– dekonstrukcje mitów miasta sztuki, miasta miłości, miasta mody
– la Nouvelle Vague i Paryż
– Amerykanie w Paryżu: budowanie stereotypów miasta i turystów
– antologie poświęcone miastu: Zakochany Paryż, Paryż widziany przez…, Gdyby Paryż mógłby mi to powiedzieć, Paryskie rendez-vous
 
Oczywiście zachęcamy do zainspirowania się głównym tematem i nadsyłania swoich propozycji.

Na teksty czekamy do 8 stycznia 2023 roku

Oczywiście zachęcamy do zainspirowania się głównym tematem i nadsyłania swoich propozycji.

Wszystkie teksty prosimy przesyłać na adres  redakcja16mm@gmail.com. Forma dowolna (felieton, analiza, recenzja), a styl niekoniecznie naukowy. Teksty przykładowo powinny liczyć ok. 6-10 tysięcy znaków (nie muszą dotyczyć tematu numeru), recenzje mniej – ok. 4-6 tysięcy.

Recenzje filmów, seriali i gier wideo można przesyłać na adres redakcji niezależnie od tematów numeru. Będą one redagowane i publikowane na bieżąco.

Autorów wszystkich tekstów prosimy o dostosowanie się do poniższych norm:

1. Teksty przysyłamy w formacie .doc lub .docx na podany powyżej adres.

2. Każdy tekst powinien zaczynać się od pogrubionego leadu – krótkiej zapowiedzi liczącej od 200 do 350 znaków.

3. W tekście kursywą zapisujemy tytuły książek, artykułów, rozdziałów, FILMÓW i innych utworów, wyrazy obce, motta, wiersze i rymowanki wyodrębnione z litego tekstu. W cudzysłów ujmujemy tytuły gazet i czasopism, cytaty, przytaczane wyrażenia oraz wyrazy i zwroty użyte w znaczeniu innym niż znaczenie podstawowe/neutralne stylistycznie.

4. Tytuły filmów, książek, artykułów itp., które ukazały się po polsku, podajemy wedle oficjalnego tłumaczenia. Pozostałe pozostawiamy w oryginale lub podajemy we własnym tłumaczeniu (nie podajemy angielskich tytułów, jeśli nie są to tytuły oryginalne).

5. Unikamy skrótów typu r., w., np., m.in., tj., tzw. na rzecz zapisu w pełnym brzmieniu. Piszemy „lata 60.”, a nie „lata 60-te”; podajemy pełne nazwy miesięcy; liczby i liczebniki zapisujemy słownie („piętnastu malarzy”, nie „15 malarzy”).

6. Każdy autor jest swoim własnym redaktorem merytorycznym i po napisaniu tekstu powinien zweryfikować zapis oraz odmianę nazwisk i tytułów (szczególnie obcojęzycznych).

7. W przypadku korzystania ze źródeł i umieszczania przypisów prosimy o załączenie bibliografii.

8. Przekazanie nam tekstu jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad. Redakcja konsultuje wszystkie modyfikacje artykułów z autorami, choć zastrzega sobie również prawo do zmiany treści oraz tytułów nadsyłanych prac.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: redakcja16mm@gmail.com. Zachęcamy również do konsultowania w ten sposób propozycji tematów artykułów i recenzji.