Aktualny skład redakcji

e-mail: redakcja16mm@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/16milimetrow

od 12.2017

Redaktor naczelny: Mateusz Demski
Zastępca redaktora: Asia Najbor
Sekretarz redakcji: Kasia Panas
Redaktorzy działów: Jakub DzióbekPiotr Hadyna, Łukasz Kiełpiński, Mateusz Słowik, Bartosz Tesarz

Opieka naukowa: dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof. UJ

Korekta: Kamila Klimkowicz, Julka Duda

Strona FB: Kasia Panas
Logo: Kinga Gazda
Administrator strony: Mateusz Demski